Acupunctuur/Visie

Elk mens is een unieke samenstelling van YinYang Qi, welke zeg maar zijn DNA print is.Met deze print heeft hij zijn Ontmoetingen in de wereld, vindt hij zijn ( unieke) weg door het Leven.

Hij staat in de wereld te midden van alle invloeden die van daar uit op hem in werken. Klimatologische en weersinvloeden, invloeden vanuit werk, familie, de maatschappij als geheel, religieuze invloeden, om er maar enkele te noemen.

Hoe houdt hij zijn eigen systeem gezond en integer in de steeds veranderende omgeving waarin hij zich bevindt?

Dat is een van de centrale vraagstukken in de Chinese Geneeskunde.

Idealiter gebeurt dat doordat ieder mens in zijn eigen YinYang systeem een antwoord probeert te vinden op alles wat binnenkomt en hem uit balans kan halen. Hij voert als het ware een gesprek met de buitenwereld.

Dit antwoord neemt dan de vorm aan van een al dan niet bewust genomen maatregel, zodat:

    • Hij de dingen doet die bij hem horen.
    • Het lichaam de binnenkomende energie (fysieke en geestelijke voeding) selecteert in eigen en niet-eigen.

Bijvoorbeeld hij neemt rust als hij te hard gewerkt heeft, hij weet wat hij wel en niet kan eten, hij neemt afstand om te kunnen beoordelen of bepaalde activiteiten wel of niet bij hem horen, hij oriënteert zich op de juiste geestelijke houding.

Het moge duidelijk zijn dat dit in de praktijk nog niet zo gemakkelijk is. Vaak is een mens niet in staat binnen zijn systeem het adequate antwoord op de omstandigheden om hem en in hem , te vinden. Lichaam en/of geest raken uit balans, hij wordt ziek. Met behulp van onder andere acupunctuur en kruiden,  kan hij proberen de ontstane onevenwichtigheid te herstellen.

 

Kunnen alle ziektes met Chinese geneeskunde vermeden of genezen worden?

Wel als u in de categorie Heilige, Verlichte of Superman thuis hoort. Niet als u binnen de categorie Mens valt. Dan kunt u proberen zo goed mogelijk en binnen de grenzen die u gegeven zijn, in balans te blijven.

De Traditionele Chinese Genezer staat u daarin bij onder andere door middel van acupunctuur, kruiden en massage.

Het zelf genezend vermogen van het lichaam wordt dan geactiveerd. Bijv. door het zetten van naalden in een aantal van de vele acupunctuurpunten van het lichaam, waardoor blokkades worden opgeheven, de energieën evenwichtiger verdeeld raken en de energie van orgaansystemen tot grotere activiteit aangespoord worden. Aanwezige storende energieën worden het lichaam uitgewerkt. Daardoor is er voor de categorie Mens toch ook wel veel mogelijk aan herstel.

Lichaam en geest.

De beoefenaren van de Chinese geneeskunde  beschouwen lichaam en geest als een geheel, als hetzelfde.

Bij elk orgaansysteem hoort bijvoorbeeld een specifieke emotie/houding welke aangeeft of het desbetreffende systeem gezond of uit balans is.

Zo horen bij de Lever in positieve zin verdraagzaamheid en welwillendheid en uit balans is er agressie ( het korte lontje) en frustratie. Bij de Nieren hoort wijsheid en in negatieve zin angsten, fobieën en gebrek aan wilskracht. De Milt geeft in positieve zin betrouwbaarheid, sympathie en overpeinzing, uit balans leidt zij tot piekeren en malen, over bezorgdheid en geen mogelijkheden meer zien. Het Hart geeft gepaste vreugde en de juiste daad op het juiste moment, in negatieve zin daden die niet in contact met de realiteit staan en ongepaste vrolijkheid. De longen geven gevoel voor waarden, uit balans leiden zij tot overgevoeligheid of juist onaangedaan zijn, niet genieten van het moment, melancholie.

Uit deze zienswijze vloeit voort dat langdurige en overmatige woede de lever uit balans kan brengen, maar ook andersom, dat een lever die uit balans is ook tot woede-uitbarstingen kan leiden.

Uit China of toch ook Europa…?

Traditionele Chinese geneeswijze heeft zich gedurende 4000 jaar kunnen ontwikkelen op basis van een onvoorstelbare schat aan praktische ervaring. Studenten vanuit de hele wereld stromen naar China om zich verder in TCG te bekwamen. Tijdens mijn stage in mei 2009 in Beijing kwam ik dan ook studenten uit Ghana, Rusland, Iran, Zuid –en Midden-Amerika en Europa tegen. Sinds de tweede helft van de vorige eeuw is de Traditionele Chinese Geneeswijze namelijk in tal van landen over de wereld geïntroduceerd.

Maar waren onze voorouders in Europa misschien al veel eerder op de hoogte van het bestaan van acupunctuur en pasten zij dit zelfs toe? De laatste jaren zijn er vermoedens dat dit wel eens het geval zou kunnen zijn. In 1991 werd er namelijk in het Oetzthalh/Tirol een 5200 jaar oud ingevroren lichaam in een gletsjer gevonden. Op de huid van de man vond men 15 groepen tatoeages in de vorm van kleine ronde plekjes op rug en benen. Bij nadere bestudering bleken deze tatoeages overeen te komen met de locatie van acupunctuurpunten zoals wij ze heden ten dage  kennen. En uit onderzoek is gebleken dat Oetzi, zoals de gevonden man naar zijn vindplaats genoemd wordt, artrose had. De op zijn lichaam gevonden punten zou een acupuncturist van nu gebruiken ter behandeling van deze aandoening. Dus misschien kan ik wat de acupunctuur betreft wel tot u zeggen: “Welkom thuis!!”

(Met dank aan Dhr. Korthout, mijn leraar pathologie op de HvNA, die mij op dit opmerkelijke verhaal wees.)